จดหมายข่าว

ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดเตรียมนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการสุ่มตรวจความเข้มข้นของเลือดตลอดจนรับยาโฟลิก ตามแผนโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดเตรียมนักเรียน นักศึกษา เข้ารับการสุ่มตรวจความเข้มข้นของเลือดตลอดจนรับยาโฟลิก ตามแผนโดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล