ข่าวนักเรียน

พร้อมแล้วหรือยังสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกคนกับกิจกรรมการประกวด”น้องใหม่ขวัญใจอาชีวะ 65″

ปิดความเห็น บน พร้อมแล้วหรือยังสำหรับนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช.1 และ ปวส. 1 ทุกคนกับกิจกรรมการประกวด”น้องใหม่ขวัญใจอาชีวะ 65″