ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท Hi Lipe และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และสถานประกอบการ

ปิดความเห็น บน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างบริษัท Hi Lipe และยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร และสถานประกอบการ