ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นำคณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ปวช. 1 เข้าร่วม📌 พิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

ปิดความเห็น บน พิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ” ประจำปี 2565ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล