ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565- 4 มกราคม 2566 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านคลองขุด อ.ละงู จ.สตูล

ปิดความเห็น บน พิธีเปิดโครงการอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565- 4 มกราคม 2566 ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บ้านคลองขุด อ.ละงู จ.สตูล