ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศการซักซ้อมพิธีเปิดและขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงูเกมส์” ครั้งที่ 16

ปิดความเห็น บน ภาพบรรยากาศการซักซ้อมพิธีเปิดและขบวนพาเหรด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงูเกมส์” ครั้งที่ 16