ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศพิธีมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงูเกมส์ “ ครั้งที่ 16 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ด้วย“สปิริต มิตรภาพ สามัคคี” ของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ภาพบรรยากาศพิธีมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงูเกมส์ “ ครั้งที่ 16 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ด้วย“สปิริต มิตรภาพ สามัคคี” ของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู