ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น​ และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​ ปีการศึกษา​ 2565 ระดับอาชีวศึกษา​ ( จังหวัดสตูล​ พัทลุง​ และสงขลา )​ สถานศึกษาขนาดกลาง​ และขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่​ 21-22​ พฤศจิกายน​ 2565​ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ภาพบรรยากาศ การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น​ และการประเมินสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย​ ปีการศึกษา​ 2565 ระดับอาชีวศึกษา​ ( จังหวัดสตูล​ พัทลุง​ และสงขลา )​ สถานศึกษาขนาดกลาง​ และขนาดใหญ่ ระหว่างวันที่​ 21-22​ พฤศจิกายน​ 2565​ ณ​ วิทยาลัยการอาชีพละงู