ข่าวนักเรียน,  ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบตัวโควต้า (รอบที่​ 2)​

นักศึกษา​ ที่สมัครโควต้า​ (รอบที่​ 2)​ ต้องนำมาในวันลงทะเบียนเรียน รับมอบตัว ระดับ ปวช. และ ปวส. เวลา 08.30-16.30 น.ณ​ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงูในวันดังต่อไปนี้14 – 15 มกราคม 256621 – 22 มกราคม 256628 – 29 มกราคม 2556 โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ 1. สำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ2. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา จำนวน 1 ฉบับ3. สำเนาทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1 ฉบับ 4. สำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ5. สำเนาบัตรประชาชนของบิดา จำนวน 1 ฉบับ6. สำเนาบัตรประชาชนของมารดา จำนวน 1 ฉบับ7. สำเนาใบ รบ. ฉบับจบการศึกษา หรือสำเนา รบ. 5 ภาคเรียน จำนวน 2 ฉบับ8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

ปิดความเห็น บน มอบตัวโควต้า (รอบที่​ 2)​