ประมวลภาพกิจกรรม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดชุมพร ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา และครูผู้ควบคุม ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2565 จังหวัดชุมพร ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยการอาชีพละงู