ประมวลภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน 1. นางสาวภรภัทร โกกิละวาที ครูผู้สอนภาษา (ภาษาอังกฤษ) ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2. นางสาวลักษิกา วงศ์รัตน์ ครูประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยว

ปิดความเห็น บน ยินดีต้อนรับครูคนใหม่ทั้ง 2 ท่าน 1. นางสาวภรภัทร โกกิละวาที ครูผู้สอนภาษา (ภาษาอังกฤษ) ประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ 2. นางสาวลักษิกา วงศ์รัตน์ ครูประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยว