ประมวลภาพกิจกรรม

ระชุมหัวหน้างานผู้ช่วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานตามคำสั่งการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเภตรา

ปิดความเห็น บน ระชุมหัวหน้างานผู้ช่วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานตามคำสั่งการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมเภตรา