ข่าวนักเรียน,  ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566

ดาวโหลดไฟล์
ประกาศรับนักศึกษา-ปวส.-ปี-2566

ปิดความเห็น บน รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป ปีการศึกษา 2566