ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เข้าศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร (รัตน์ ประธานราษฎร์นิกร) เข้าศึกษาดูงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ณ ห้องประชุมอาดัง วิทยาลัยการอาชีพละงู