จดหมายข่าว

ร่วมต้อนรับ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสาฯ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ในการเยี่ยมนิเทศและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์

ปิดความเห็น บน ร่วมต้อนรับ ผศ.ไกรสร ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ นิเทศอาสาฯ สถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ ในการเยี่ยมนิเทศและติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์