ประมวลภาพกิจกรรม

ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพละงู กับบริษัท เค แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (นักศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) ณ บริษัท เค แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.ระยอง

ปิดความเห็น บน ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการอาชีพละงู กับบริษัท เค แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (นักศึกษาระบบทวิภาคีแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง) ณ บริษัท เค แอนด์ เจ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จ.ระยอง