ประมวลภาพกิจกรรม

วก.ละงู เปิดการเรียนการสอนตามปกติและยินดีต้อนรับครู

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดการเรียนการสอนตามปกติ (ครบคน ครบห้อง ครบชั้น) ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด และยินดีต้อนรับ นางสาวกรธิมา แซ่ลิม ครู คศ.1 ประจำแผนกวิชาการท่องเที่ยว มาช่วยปฏิบัติราชการ ณ วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วก.ละงู เปิดการเรียนการสอนตามปกติและยินดีต้อนรับครู