ประมวลภาพกิจกรรม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565

วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้ดำเนินจัดกิจกรรม 👉👉วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 📌 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู มอบหมายให้นายอาธิ ศิริยา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนำคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 📌 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และร่วมกันเป็นพลังในการป้องกัน แก้ไข เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อให้การเอาชนะยาเสพติดได้ผลอย่างยั่งยืน ณ บริเวณลานหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565