ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพละงู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์

ปิดความเห็น บน วันที่ 1 ธันวาคม 2565 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยวิทยาลัยการอาชีพละงู ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เพื่อส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์