ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงูเกมส์” ครั้งที่ 16 โดยมี นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี) ในคณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงู เกมส์” ครั้งที่16 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงูเกมส์” ครั้งที่ 16 โดยมี นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นผู้กล่าวรายงาน และ ได้รับเกียรติจาก นายเหมพงศ์ ทวีกาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการกีฬา กิจการเยาวชน ลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี) ในคณะกรรมการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด “วก.ละงู เกมส์” ครั้งที่16 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม ณ สนามกีฬา วิทยาลัยการอาชีพละงู