ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้าประชุมร่วมกับคณะครู บุคลากร ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพละงู และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้าเข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกับนายเอกชัย หลงขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายพจน์ สุขลิ้ม กำนันตำบลนาทอน นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัด อบต.นาทอน นายอับดุลเลาะ อาบะห์ ผอ.กองช่าง อบต.นาทอน นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 นางสาวธัญจิรา ฮิ่นเซ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เจ้าหน้าที่ ทีดินอำเภอทุ่งหว้า เจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอมรมวิชาชีพศูนย์ทุ่งหว้า (ศูนย์ถาวร)

ปิดความเห็น บน วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วย นายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้บริหารฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายกึกก้อง พูนพานิช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้าประชุมร่วมกับคณะครู บุคลากร ตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพละงู และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้าเข้าร่วมประชุมประชาคมร่วมกับนายเอกชัย หลงขาว พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นายพจน์ สุขลิ้ม กำนันตำบลนาทอน นายสุริยันต์ อยู่ล่าย ปลัด อบต.นาทอน นายอับดุลเลาะ อาบะห์ ผอ.กองช่าง อบต.นาทอน นายสมมารถ ผ่องสุวรรณ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 นางสาวธัญจิรา ฮิ่นเซ้ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 เจ้าหน้าที่ ทีดินอำเภอทุ่งหว้า เจ้าหน้าที่ อบต.นาทอน และชาวบ้านหมู่ที่ 8 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อขอใช้ที่ดินในการก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอมรมวิชาชีพศูนย์ทุ่งหว้า (ศูนย์ถาวร)