ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดัภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าศุภกิตติ์มอเตอร์ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี

ปิดความเห็น บน วันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ตัวแทนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ระดัภาคใต้ ปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าศุภกิตติ์มอเตอร์ อ.เมืองสุราษฏร์ธานี จ.สุราษฏร์ธานี