ประมวลภาพกิจกรรม

วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8…วันเข้าพรรษา…

เป็นวันที่พระภิกษุเริ่มการอธิฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสนะ (ที่อยู่อาศัยของภิกษุสงฆ์)ที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน เพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในนาของชาวบ้านเสียหาย วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

ปิดความเห็น บน วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8…วันเข้าพรรษา…