ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงูขอแสดงความชื่นชม นักเรียน นักศึกษาตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพละงู ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในกิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ (อวท.) ระดับจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ทุกคน

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงูขอแสดงความชื่นชม นักเรียน นักศึกษาตัวแทนวิทยาลัยการอาชีพละงู ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ในกิจกรรมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ (อวท.) ระดับจังหวัดสตูล ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล ทุกคน