ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงูได้จัดโครงการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ซึ่งมีการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพละงู ฟรี ครบทุกคน เพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และดูแลนักเรียน นักศึกษา ทุกคนให้มีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุขในทุกๆวัน

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงูได้จัดโครงการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2566 ซึ่งมีการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยการอาชีพละงู ฟรี ครบทุกคน เพื่อให้ความสำคัญกับสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และดูแลนักเรียน นักศึกษา ทุกคนให้มีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุขในทุกๆวัน