ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดกิจกรรมโดยมีนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดกิจกรรมโดยมีนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีดังกล่าว