ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอาดังวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู จัดพิธีรับพระราชทานประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมอาดังวิทยาลัยการอาชีพละงู