ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมี ผู้เชียวชาญแต่ละแผนกวิชา มาคอยสังเกตการณ์ในโครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ทำการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. โดยมี ผู้เชียวชาญแต่ละแผนกวิชา มาคอยสังเกตการณ์ในโครงการทดสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ของนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565