ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประเพณีอันสำคัญของ

พี่น้องชาวไทยมุสลิม🧕ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ..”เทศกาลฮารีรายอ อีดิ้ลอัฎฮา”..”ขอให้พระองค์ตอบรับการงานที่ดีของเราและท่านตลอดไป” #ขอมาอัฟพี่น้องทุกท่าน หากมีสิ่งใดล่วงเกินไปและขอพระองค์ทรงเมตตาพี่น้องทุกท่าน และเพิ่มพูนรสกีที่กว้างขวางและขอให้พี่น้องทุกท่านมั่นคงในอีหม่าน โอ้อัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ…อามีน…

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในประเพณีอันสำคัญของ