ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมแสดงความเสียใจใน งานศพนางสาลิกา ตรีอภิชาติพี่สาวของนางสาวสาลินี โอมเพียร ณ วัดท่าชะม่วง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวสาลินี โอมเพียร ขอให้ดวงวิญญาณของนางสาลิกา ตรีอภิชาติสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมแสดงความเสียใจใน งานศพนางสาลิกา ตรีอภิชาติพี่สาวของนางสาวสาลินี โอมเพียร ณ วัดท่าชะม่วง ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นางสาวสาลินี โอมเพียร ขอให้ดวงวิญญาณของนางสาลิกา ตรีอภิชาติสู่สุคติในสัมปรายภพเทอญ