ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการอาชีพละงู รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้า ประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทคุณธรรม จริยธรรม เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 12 ธันวาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่👇

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียน 087-570 3427 www. Ic.ac.th งานประชาสัมพันธ์ วก. ละงู

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบโควต้า ประเภทผลการเรียนดี ประเภทความสามารถพิเศษ และประเภทคุณธรรม จริยธรรม เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เริ่มสมัครได้ตั้งแต่ วันนี้ – 12 ธันวาคม 2565