ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม คณะนิเทศอาสาฯ จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ผศ.ไกรสรณ์ ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ

โดยนายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู พร้อมด้วยนายศุภรัตน์ สองเมือง หัวหน้างานกิจกรรม และคณะครู นักเรียน นักศึกษาแกนนำ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงาน สถานศึกษาคุณธรรมณ ห้องประชุมเภตรา วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานสถานศึกษาคุณธรรม คณะนิเทศอาสาฯ จากสถาบันพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวพัฒน์ผศ.ไกรสรณ์ ศรีไตรรัตน์ และ ผอ.สุวรรณ อุมาสะ