จดหมายข่าว

วิทยาลัยการอาชีพละงู เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ ผู้ช่วยแทนคนหุ่นยนต์ ชงกาแฟ Robot Barista

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ ผู้ช่วยแทนคนหุ่นยนต์ ชงกาแฟ Robot Barista