จดหมายข่าว

วิทยาลัยการอาชีพละงู เรามุ่งสู่อนาคตเสมอ เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ Robot Barista

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู เรามุ่งสู่อนาคตเสมอ เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ Robot Barista