ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี จำกัด สาขาสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ไปประกวดต่อในระดับภาคใต้

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู เข้าร่วมการแข่งขันประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด) ณ ศูนย์การค้าบิ๊กซี จำกัด สาขาสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล และได้ผ่านการคัดเลือกระดับจังหวัด ไปประกวดต่อในระดับภาคใต้