ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดโครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตอน โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู และนายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ร่วมกันกล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู องค์กรท้องถิ่นกลุ่มต่างๆให้ความร่วมมืออย่างดี

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู เปิดโครงการอาชีวะ ร่วมด้วยช่วยประชาชน Fix it Center ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตอน โดยได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ หนูเนียม นายอำเภอทุ่งหว้า เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีนายกฤษณุ ชูสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู และนายเอกชัย หลงขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ร่วมกันกล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู องค์กรท้องถิ่นกลุ่มต่างๆให้ความร่วมมืออย่างดี