จดหมายข่าว

วิทยาลัยการอาชีพละงู เรามุ่งสู่อนาคตเสมอ เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ เครื่องเก็บ-ตากปลาเค็มอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู เรามุ่งสู่อนาคตเสมอ เผยแพร่นวัตกรรมใหม่ เครื่องเก็บ-ตากปลาเค็มอัตโนมัติ พลังงานแสงอาทิตย์