ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ในประเพณีอันสำคัญของพี่น้องชาวไทย – มุสลิมตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 “เทศกาลฮารีรายอ อีฎิ้ลฟิตริ” “ขอให้พระองค์ตอบรับการงานที่ดีของเราและท่านตลอดไป” ขอมาอัฟพี่น้องทุกท่าน หากมีสิ่งใดล่วงเกินไปและขอพระองค์ทรงเมตตาพี่น้องทุกท่าน และเพิ่มพูนรสกีที่กว้างขวางและขอให้พี่น้องทุกท่านมั่นคงในอีหม่าน โอ้อัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ในประเพณีอันสำคัญของพี่น้องชาวไทย – มุสลิมตรงกับวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 “เทศกาลฮารีรายอ อีฎิ้ลฟิตริ” “ขอให้พระองค์ตอบรับการงานที่ดีของเราและท่านตลอดไป” ขอมาอัฟพี่น้องทุกท่าน หากมีสิ่งใดล่วงเกินไปและขอพระองค์ทรงเมตตาพี่น้องทุกท่าน และเพิ่มพูนรสกีที่กว้างขวางและขอให้พี่น้องทุกท่านมั่นคงในอีหม่าน โอ้อัลลอฮฺผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอ