ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site อย่างเต็มรูปแบบ โดยยังอยู่ในช่วงของการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนวันแรกของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ On-site อย่างเต็มรูปแบบ โดยยังอยู่ในช่วงของการควบคุมการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19