จดหมายข่าว

วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เตรียมพร้อมรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net แก่นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ในทุกแผนกวิชา

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้เตรียมพร้อมรับการทดสอบการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-net แก่นักเรียนระดับชั้นปวช. 3 ในทุกแผนกวิชา