ประมวลภาพกิจกรรม

วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้ดำเนิน👉โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสา👈📌 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้📌 และขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิงแก่นักเรียน นักศึกษาณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้ดำเนิน👉โครงการอบรมมัคคุเทศก์อาสา👈📌 นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาในครั้งนี้📌 และขอขอบคุณวิทยากรที่มาให้ความรู้ควบคู่ความบันเทิงแก่นักเรียน นักศึกษาณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพละงู