ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัย มีความประสงค์คัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ตามเอกสารแนบท้ายนี้

ประกาศระเบียบการประกันอุบัติเหตุ-ปี-66

ปิดความเห็น บน วิทยาลัย มีความประสงค์คัดเลือกบริษัทประกันภัย เพื่อรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 ตามเอกสารแนบท้ายนี้