ประมวลภาพกิจกรรม

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมเยียนการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู และวิทยาลัยอื่นๆในอาชีวภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคใต้ ในรายการต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรงนานาบุรี จังหวัดชุมพร

ปิดความเห็น บน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมเยียนการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพละงู และวิทยาลัยอื่นๆในอาชีวภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคใต้ ในรายการต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงแรงนานาบุรี จังหวัดชุมพร