จดหมายข่าว

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมเยียนการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู และวิทยาลัยอื่นๆในอาชีวภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคใต้ ในรายการต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

ปิดความเห็น บน ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมอาชีวศึกษาเข้าเยี่ยมเยียนการแข่งขันทักษะของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู และวิทยาลัยอื่นๆในอาชีวภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัดที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพในระดับภาคใต้ ในรายการต่างๆ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมพร