ประมวลภาพกิจกรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จังหวัดสตูลเข้าติดตามนักเรียน และมอบทุนการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

จำนวนคนดู : 2
ปิดความเห็น บน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จังหวัดสตูลเข้าติดตามนักเรียน และมอบทุนการศึกษาภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง