ประมวลภาพกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้จัดทำดำเนิน 👉👉 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2565

ปิดความเห็น บน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพละงู ได้จัดทำดำเนิน 👉👉 โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2565