vdo,  ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานศึกษาน่าอยู่ เพื่อลูกหลานที่คุณรักนักเรียนนักศึกษาอยู่วิทยาลัยทั้งวัน ผอ.จะพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุข.โดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน สถานศึกษาน่าอยู่ เพื่อลูกหลานที่คุณรักนักเรียนนักศึกษาอยู่วิทยาลัยทั้งวัน ผอ.จะพัฒนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุข.โดย นายสะเทือน สรรพจักร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพละงู