สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ วก.ละงู

ปีการศึกษา 2565

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่
ข้อต่อเกลียวปาล์มแบบทุ่นแรง ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน ระดับภาค
เครื่องดูดน้ำยางสด
มีดพร้าพับเก็บ
อุปกรณ์ป้องกันเศษหินกระเด็นขณะตัดหญ้า
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังงานสิ่งแวดล้อม
เครื่องตาก-เก็บปลาเค็ม อัตโนมัติพลังงานแสงอาทิตย์ ได้รับรางวัลชมเชย ระดับภาค
อุปกรณ์ช่วยรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร
ขนมกรุบกรอบแกงตูมิห์
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ (Health Care)
อุปกรณ์จัดเก็บหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญเงิน ระดับภาค
น้ำมันหอมระเหยหอมแดงและขิง
สบู่สมุนไพร สูตรใบชะมวงผสมพริกไทยดำ
สครับสมุนไพรสาหร่ายขนนกและกระดองหมึก
ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์
ยาสีฟัน TMH
เครื่องขัดสนิมเหล็ก
อุปกรณ์ช่วยทำเกลียวนอก
เครื่องประดับจากผ้าลูกไม้
กระถางต้นไม้จากกากชา
เนคไท สตูลจีโอพาร์ค

ปีการศึกษา 2564
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
อุปกรณ์ช่วยวัดระยะ
เครื่องตำกะปิ
อุปกรณ์แทงปาล์มน้ำมันแบบผ่อนแรง
อุปกรณ์รับผลทุเรียน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
อุปกรณ์แจ้งเตือนผู้บุกรุกในสวน ได้รับรางวัลชมเชย เหรียญทองแดง ระดับภาค
การพัฒนาระบบควบคุมฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรือนปลูกเมล่อนแบบสมองกลฝังตัว
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหารไทย
ขนมสาหร่ายกลีบลำดวน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงานทดแทนเพื่อการเกษตร
– ไม่มีส่ง
ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
ต้นไผ่กับแจกัน
ผลิตภัณฑ์ลบรอยเปื้อนจากส้มป่อย

ปีการศึกษา 2563
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ
– ไม่มีส่ง
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ)
– ไม่มีส่ง
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว
โปรแกรมธนาคารโรงเรียน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
ขนมลูกกอ 5 เซียน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต
ขาไมค์ปรับระดับด้วยรีโมท
อุปกรณ์ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องรถจักยานยนต์
อุปกรณ์ปอกและผ่ากุ้งสด
เครื่องสลัดน้ำมันอเนกประสงค์
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์
ที่ระลึกแห่งกาลเวลา
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
สบู่สครับข้าวอัลฮัม
ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์
การออกแบบตัวต้นแบบระบบสมาร์ทฟาร์มเมล่อน
ประเภทสิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
เครื่องพ่นปุ๋ยพลังงานงานแสงอาทิตย์