จดหมายข่าว

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการแข่งขันกรีฑา กีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น เรือบก วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งกระสอบ ชักเย่อ ของนักเรียนนักศึกษา คณะครูของวิทยาลัยการอาชีพละงู รวมไปถึงฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศระหว่างสีฟ้าและสีแดง

ปิดความเห็น บน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด มีการแข่งขันกรีฑา กีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น เรือบก วิ่งซุปเปอร์แมน วิ่งกระสอบ ชักเย่อ ของนักเรียนนักศึกษา คณะครูของวิทยาลัยการอาชีพละงู รวมไปถึงฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศระหว่างสีฟ้าและสีแดง