ประมวลภาพกิจกรรม

หารือเรื่องการขอใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า วิทยาลัยการอาชีพละงู

ปิดความเห็น บน หารือเรื่องการขอใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอทุ่งหว้า วิทยาลัยการอาชีพละงู